Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

ταυτότητα

Έτος 1ο, Τεύχος 2ο
Ιδιοκτησία και έκδοση περιοδικού: Όναρ μέσω τέχνης 
Αιγίου 13, 11527 Γουδή
Τηλ./fax: 2107750653
http://toparamuthi.blogspot.com/

Κωδικός Εντύπου: 1792-491Χ

Διευθυντής περιοδικού: Αβούρης Δημήτρης

Επιμέλεια - Σελιδοποίηση: Ανδρονίκη Μαστοράκη

Ετήσια Συνδρομή: Εσωτερικού 30 €, Εξωτερικού 50 €

Όσοι επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού μας θα πρέπει:
1. Να καταβάλετε την συνδρομή σας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
Εθνική Τράπεζα:748/741 477-34
Αγροτική Τράπεζα: 379 01 028494 65
2. Να μας στείλετε το καταθετήριο και τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση)
είτε με fax στο 210 77 50 653, είτε με e-mail στο info@onar-paidi.gr .

Δεν υπάρχουν σχόλια: