Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Όναρ

"Όναρ μέσω τέχνης για το άρρωστο παιδί":

Το "Όναρ μέσω τέχνης", είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικός οργανισμός (Μ.Κ.Ο.) που ασχολείται με τη θεραπεία μέσω τέχνης (art therapy). Κάθε ασθένεια είναι ψυχοσωματική, συνεπώς βελτιώνοντας τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και βοηθώντας το να κατακτήσει την ψυχική του υγεία, αποκτά αυτοπεποίθηση, κοινωνικοποιείται, εντάσσεται στο σύνολο και εκφράζεται. Μέσα από όλα αυτά βελτιώνεται σταδιακά και εξελίσσει τις δυνατότητές του.  
Κάθε μορφή τέχνης παρέχεται στα παιδιά, αλλά και σε ενήλικες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: