Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Επιμορφωτική Συνάντηση 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ
&  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
44ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Π.Α.
Ταχ.Δ/νση : Κύπρου 60
Τ.Κ. – Πόλη: 46100- Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες:  Σιώζιος  Γεώργιος
Τηλέφωνο: 26650 25198-2665028592
FAX : 26650 25617-2665025196 Ηγουμενίτσα 4-10-2011

                     
 Αριθ. Πρωτ.: 72
        ΠΡΟΣ: Τις Νηπιαγωγούς Ν. Θεσπρωτίας
   
        ΚΟΙΝ.:  κ. Δ/ντή Π.Ε. Ν. Θεσπρωτίας

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτική Συνάντηση».
            Σχετ. : 1. Π.Δ. 200/1998, αρθ.2
                         2. Υπ. Απόφ. Φ. 12/268/48178/Γ1
                         3. Απόφ. Περ/κής Δ/νσης Φ 34.1/ 5458/3-10-2011


Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση όλων των νηπιαγωγών του Νομού Θεσπρωτίας στις 12 Oκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30΄π.μ. - 13.30΄μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας  με θέμα: «Η αφήγηση και η γραφή παραμυθιών στην εκπαιδευτική διαδικασία» με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Αβούρη, αφηγητή παραμυθιών - συγγραφέα.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, γι αυτό παρακαλούμε τις Προϊσταμένες των νηπιαγωγείων να φροντίσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των νηπιαγωγών και των γονέων σχετικά με την αλλαγή  στο σχολικό Πρόγραμμα .

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: