Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Ανακοίνωση


Όσοι συνδρομητές επιθυμούν μπορούν να ανανεώσουν την συνδρομή τους.
Η συνδρομή για τα 4 τεύχη παραμένει στα 30 ευρώ ενώ η ονομαστική αξία
κάθε τεύχους είναι 10 ευρώ.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν παλαιότερα τεύχη με αντικαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες: info@onar-paidi.gr και 210-77.50.653.

Δεν υπάρχουν σχόλια: